Ośrodek Regina
Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl Przyjezierze.pl

Aktualności

Otwarcie sezonu - 28 czerwca 2015
dodano: 24-06-2015

W programie:

10:00 - rodzinny rajd rowerowy wokół Jeziora Ostrowskiego - start na placu przy Restauracji pod Dębami

Plaża główna w Przyjezierzu:
10:00 - otwarty turniej siatkówki plażowej
14:00 - pokazy ratownictwa wodnego
15:00 - wyścigi na rowerach wodnych
15:30 - konkurs budowli z piasku
16:00 - rodzinny turniej w przeciąganiu liny
16:30 - koncert zespołu "Ranczo Group"

 

Parkowanie w sezonie 2015
dodano: 24-06-2015

Na stronach Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich jest już oficjalne zarządzenie dotyczące parkowania w sezonie 2015. 

ZARZĄDZENIE NR 32/2015
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie ustalenia opłat za parkowanie pojazdów na parkingu oraz za pobyt na polu biwakowym
w Przyjezierzu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz Uchwały Nr III/24/98 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 grudnia 1998r.
w sprawie powierzenia Zarządowi Gminy uprawnień do ustalenia cen i opłat za usługi gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej, zarządza się, co nastepuje:

§ 1. 1. Ustalam następujące opłaty za korzystanie z parkingu oraz pobyt na polu biwakowym w Przyjezierzu:
1) za jednodniowe parkowanie pojazdem od poniedziałku do piątku - 5 zł,
2) za jednodniowe parkowanie pojazdem w soboty, niedziele i święta - 10 zł,
3) za pobyt 1 osoby na polu biwakowym wraz z namiotem - 15 zł na dobę,
4) za pobyt na polu biwakowym z przyczepą kempingowa - 17 zł na dobę,
5) za pobyt na polu biwakowym z przyczepą kempingową z przystawką - 19 zł na dobę.

2. Dzieci do lat 6 są zwolnione z opłat.
§ 2. W cenie pobytu na polu biwakowym zawarta jest opłata za parkowanie pojazdu i energię elektryczną.
§ 3. Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia będzie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Jeziora Wielkie z dnia 4 czerwca 2014r.
§ 5. Niniejsze zarządzenie ma moc obowiązującą od 1 czerwca 2015r. do odwołania.
§ 6. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

źródło: http://jeziorawielkie.bipgmina.pl

IV Amatorski Rajd Nordic Walking
dodano: 27-04-2015

źródło: http://www.kultura.jeziorawielkie.pl/news.php

Nordic Walking Przyjezierze '2015
dodano: 27-04-2015

źródło: http://www.kultura.jeziorawielkie.pl/news.php

Kamera online w Przyjezierzu
dodano: 16-06-2014

Informujemym, że o sytuacji na plaży w Przyjezierzu można od jakiegoś czasu dowiedzieć się z kamery online, która dostępna jest [tutaj]

Strona główna Dodaj do ulubionych Napisz do nas
Pogoda

Ośrodek Regina